Как да се предпазите от имотна измама?

Имотна измама. Какво същност се случва? Някой решава да придобие вашия имот. Със създаване на поредица от документи той си поставя за цел да се представи за собственик на имота. Начините са много и са описвани хиляди пъти.

Чрез директна продажба на заинтересуван купувач или чрез прехвърляне на подставени лица, които да продадат имота на краен купувач, вие губите имота си. Сменена е собствеността му.

Но има нещо, което не се сменя при поредицата от измамни действия. Адресът на имота, номерът на парцела или нивата, номерът на квартала в регулационния план, кадастралният номер.

Така например, ако заявите на обществено достъпно място, че имот номер 123 в местност „Моята местност“ в землището на с. Роден край, не се продава, то всеки, на когото е предложен имотът за продажба, след проверка ще знае и няма да го купи.

Това място е регистър ImotiGard.

Ако впишете адреса си с улица, номер, номер на блок, етаж, апартамент, то всеки, на когото е предложен имотът за продажба, след проверка, ще знае и няма да купи.

Ако впишете, че сте оттеглили пълномощното за продажба на имот с неговия номер, издаден от нотариуса и адреса на имота, за който се отнася, то всеки на когото е предложен имота за продажба, след проверка, ще знае и няма да купи.

Ако няма кой да купи, няма да има смисъл и от цялата поредица от неистински документи.

Регистрите на собственост, които познаваме, имат за цел да докажат и обявят правата на собственост върху определен имот.

Настоящият регистър ImotiGard си поставя други цели.

С обявяването, че не желаете да продавате, всеки написал адреса или данните на имота ви в Интернет, ще узнае, че той не се продава.

Това действие се нарича „Гражданска забрана за продажба“. То е лично решение на всяко, подобно на решението да загубите дома си, когато излизате.

Когато имате наследствени имоти, разпръснати на няколко места в страната, вие реално не можете да осъществявате контрол върху тях.

С вписването на забрана за продажбата им, ще попречите на всеки, включително и на съсобствениците ви, да се разпореждат с общите ви имоти без ваше знание.

Когато сте дали имот под наем и сте отстъпили реалното ползване на имота, има голяма вероятност, необезпокоявано имотът ви а бъде показван, спазарен и продаден. С вписването в посочения регистър тази възможност намалява драстично.

Покупката на имот „на зелено“ с предварителен договор е изгодна, но и високо рискова сделка. От няколко години кризата принуди строителите и инвеститорите да търсят в севъзможни начини да осигурят свежи пари. За съжаление, първият актив, който могат да използват, е обект, за който има сключен единствено предварителен договор.

Двойните и тройни продажби не са екзотика. Дебатът дали, кой, кога и къде да се вписват тези договори тече от години. Докато чакате някъде да се вземе решение, впишете договора си в новия регистър и защитете парите си. Недовършените строежи са навсякъде около нас и за придобиването им, има сериозни апетити.

Официалният старт на регистър ImotiGard е първи януари тази година. Вписването на имот е напълно безплатно. Изисква се единствено регистрация и потвърждение.

Източник: Profit.bg

Posted in България.