Пет алтернативи на продажба на имота

Както преди четири години доминанта на пазара бяха продавачите и те определяха „правилата на играта“ на имотния пазар, така днес в тази позиция са купувачите. И ако ви се налага да продавате, без да искате това, условията и цената, които бихте могли да получите, може да не ви удовлетворяват. Ето какво можете да предприемете, като алтернатива на това да продадете имота си.

1. Отдайте го под наем

Макар и доходът от наем да не е много висок и в рамките на между 4 и 6% за страната, то отдаването на имот под наем, не е чак толкова лоша алтернатива. Особено ако имотът ви стои на пазара твърде дълго без да намери купувач.

Така най-малкото си осигурявате някакви средства, които да покриват разходите ви по ипотека. В същото време с течение на времето ще ви се трупат средства, които да позволят да намалите цената, ако това се налага или най-малкото да дойде по-добър момент за продажба.

Разбира се трябва да имате предвид, че отдаването на имот под наем може да е изключително рисково и свързано с допълнителни разходи, ако не попаднете на правилните наематели. В крайна сметка никой няма да се грижи за имота ви, така както бихте го направили вие.

2. Дайте го на лизинг.

Макар това да не е популярно при имотите, а при автомобилите, схемата е доста подобна. Можете да се договорите с потенциален купувач (който в момента няма възможност да плати цялата сума за имота, но смята че сделката е изгодна), да плаща известен период определен наем плюс надбавка, с опция да закупи имота на предварително определена цена на по-късен етап.

До голяма степен ниската популярност на този род сделки се предопределя и от нежеланието на продавачите да фиксират цената на имота сега в условията на „лош за тях момент“ и увереността им, че цените на имотите отново ще започнат да се повишават в бъдеще.

Ако купувачът се откаже от потенциалната покупка, то събирания наем и надбавката остават в ръцете на продавача.

3. Краткосрочно отдаване под наем

Ако имотът е на ключово място, отличаващо се с голям пътникопоток, или в регион с развит туризъм, то можете да се замислите да го отдавате под наем за кратки периоди от време. Разбира се това е свързано с по-висок ефективен месечен наем. Понякога отдаването на един имот дори за няколко дни в месеца, може да е равносилно на цял месечен наем.

Естествено и тук има тънки моменти, като например по-високите изисквани разходи за поддръжка, поради големия поток от наематели, ползващи имота за кратки срокове.

4. Можете да го оставите в ръцете на банката

Това обаче би било най-лошото ви решение. Предвид това, че в България няма закон за банкрут на частни лица, то банката ще ви преследва до последно. Можете да си мислите, че стойността на заема е по-голяма от тази на недвижимия имот и това наистина да е така, но противно на другите страни по света, това не е проблем на банката, а ваш проблем.

Банката най-вероятно наистина ще гледа да се отърве бързо от вашия имот и то на цена значително по-ниска от пазарната, но това няма да означава, че ако има негативна разлика между кредита и стойността на продадения имот, тя няма да си търси парите. Освен че ще ви осъди, то тя ще има права над всички ваши бъдещи доходи, до пълното ви издължаване.

5. Можете да търсите предприемач

Ако има забележки по имота ви и това го прави непродаваем, но нямате средства за ремонти, можете да потърсите да го продадете на строителен предприемач, който да вложи усилия и средства с цел да го препродаде по-късно.

На пазара винаги е имало и ще продължава да има спекуланти, които целят покупката на определени активи на относително по-ниски от пазарните цени, с цел да ги продадат на по-висока. Имотният сектор на прави изключение.

И макар в момента строителните предприемачи да са в затруднение, най-вероятно ще можете да намерите някой, който да купи имота веднага с цел да го продаде по-късно и след подобрения на по-висока цена, ако това е неговия бизнес.

Източник: Profit.bg

Posted in България.