Основни причини за покупка на имот с цел инвестиция?

Ако разглеждате покупката на имот от чисто инвестиционна гледна точка, ето няколко идеи защо си струва да направите такава:

1. Относително по-сигурна и слабо волатилна инвестиция в сравнение с алтернативния фондов пазар у нас

Както станахме свидетели, инвестициите в акции могат да носят значително по-голям доход, но също така и по-големи загуби. След неколкократното повишение на индексите през периода 2004-2007 година, в крайна сметка последните загубиха по над 80% от върховете си.

За сравнение имотите се понижиха с 30-на процента от своите най-високи стойности. Така на индексът SOFIX ще са му нужни повишение от близо 600% да стигне върховите си стойности, докато на имотите едва 60%.

Казано по друг начин, ако борсата тръгне нагоре, то доста е възможно това да се случи и с цените на имотите, макар и отново при много по-изгладени темпове.

Инвестициите в имоти са и по-подходящи за хора с по-ниска склонност към риск, опарени от борсата и чиято основна цел е запазване и защита на спестяванията си.

Недвижимите имоти са актив, който рядко и за кратки периоди от време е възможно да се понижи под себестойността си (в моменти на изключителни кризи), докато не е нетипично акциите често да се понижават и да се търгуват дълго под себестойността си (счетоводната си стойност).

2. Добър пазарен момент

През последните няколко години станахме свидетели на силно понижение в цените на имотите, което освен добри перспективи за бъдещето даде възможност и за доминиране на пазара от купувачите. Така последните имат добър и голям избор, нещо нетрадиционно по време на бума на пазара.

3. Доход под формата на наем

И докато броят на акциите разпределящ дивидент, на който инвеститорите да разчитат е изключително малък, а дивидентната доходността често не особено висока, то доходите от наем са относително сигурни и постоянни.

Макар и доходността от наемите да е относително ниска в момента – около 4-5% за големите градове, предвид тежката ситуация след кризата, то перспективите са тази доходност да се запази и да започне да се повишава с възстановяването на ръста на доходите и на икономиката ни.

4. Защита от инфлация

Ниските лихви по депозитите правят спестяващите изключително застрашени от инфлацията като икономическо явление. Инвестициите в имоти се приемат традиционно, като едно от най-добрите средства за защита срещу инфлация.

5. Възможност за получаване на ликвидни средства

Макар че инвестицията в недвижим имот е по-значителна и се приема за относително слабо ликвидна, тя може да е средство за бърз достъп до значителни по размер суми, срещу залог, ако имотът е закупен без ползването на кредит.

6. Диверсификация

Инвестициите в имоти се приемат и като добро средство за диверсифициране на портфейла на инвеститорите. Освен по традиционния начин – с покупката на имот, те могат да бъдат направени и чрез закупуване на акции в инвестиращи в имоти фондове.

Цените на недвижимите имоти често имат слаба зависимост, а понякога дори отрицателна корелация с водещите класове активи. Това означава, че добавянето на недвижими имоти, може да понижи волатилността на инвестиционните портфейли.

Разбира се, заедно с точките „за“ инвестиране в имот, можем да посочим и някои негативни такива. Ето и някои от тях:

1. Ако инвестицията се финансира със заемен капитал, възможно е да не бъде осигурено финансиране, предвид по-трудното банково кредитиране в условията на дългова криза. Съществува и значителен риск от повишение на лихвите предвид системния риск.

2. Изисква време и усилия за поддържане при отдаването му под наем, като в момента има известен низходящ натиск върху наемите в условията на криза.

3. Придобиването му е свързано с допълнителни разходи- нотариални такси, комисиони за агенции на недвижими имоти и др.

4. Има допълнителни разходи за поддръжка и други разходи, като данъци и т.н.

5. Съществува риск при по-дълга и дълбока криза да не се реализира капиталова печалба или цените да се задържат на текущите си нива.

6. По-бавно се излиза от тази инвестиция. Продажбата, особено в настоящия момент, е относително по-трудна и зависи от пазарната обстановка. При нужда от средствата може да е за сметка на известна загуба за инвеститора.

7. Няма възможност за хеджиране.

8. Изисква голям капитал за влизане на пазара.

Източник: Profit.bg

 

Posted in Без категория.